Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, concepten, aangeboden producten, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieen, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Let's TRAIN Darts.

Aansprakelijkheid

Let's TRAIN Darts besteed uiterste zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Let's TRAIN Darts aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Het is niet mogelijk omrechten van welke aard dan ook te ontlenen aan de inhoud van deze website.

Hyperlinks

Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy

Let's TRAIN Darts gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw gegevens slechts voor de uitvoering van een overeenkomst en voor het verlenen van overige diensten.

Toegang

Let's TRAIN Darts behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Let's TRAIN Darts staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer: 18087877.